ایمنی کار با لیفتراک

ایمنی کار با لیفتراک


هنگام بارگیری

رعایت ایمنی هنگام کار بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد پس رعایت اصول و قوانین زیر از الزامات میباشد:

 • هنگام برداشتن بار اطمینان حاصل کنید که وزن بار از ظرفیت مجاز لیفتراک فراتر نباشد.
 • شاخک های لیفتراک باید به درستی در جای خود قرار داشته باشند تا بار به طور ایمن روی ان قرار گیرد.
 • کاملا در روبه روی بار قرارگیرید و دکل را در وضعیت عمودی قرار دهید.
 • شاخک ها را تا موقعیتی بالا ببرید که فضای کافی برای قرارگیری شاخک زیر بار یا پالت وجود داشته باشد.
 • به ارامی روبه جلو حرکت کنید تا زمانی که نگهدارنده ی بار دقیقا روبه روی بار قرار گیرد، و به ارامی دکل را روبه جلو خم کنید، تا شاخک به درستی زیر بار قرار گیرد.
 • بار را کمی بلند کنید تا از مجموعه ی بارها جدا شده و با برگرداندن دکل رو به عقب، بار پایدار و اماده ی جابه جایی شود.

بلند کردن بار

 • با نگاه کردن به عقب به ارامی حرکت کنید.
 • بار را تا ارتفاع مناسب پایین اورده و برای حرکت اماده شوید.
 • بار باید کاملا روی شاخک محکم و ثابت شده و هیچ گونه نوسانی نداشته باشد.
 • زیر بار باید فضای کافی برای قرارگیری درست شاخک وجود داشته باشد.
 • تا حد ممکن به باری که میخواهید ان را بردارید نزدیک شوید.
 • عملیات بارگیری و بارگذاری باید کاملا ارام و به دور از شتاب انجام گیرد.

افزایش فاصله ی بار تا دکل

کاهش پایداری  موثر در کاهش ایمنی هنگام کار میباشد، رعایت موارد زیر موجب افزایش ایمنی خواهد شد.

 • پس از برداشتن بار به ارامی حرکت کنید.
 • راننده باید توجه کند افززایش فاصله ی بار تا دکل مووجب کاهش پایداری دستگاه میشود، تا حد ممکن بار باید نزدیک بارکش باشد.
 • قبل از بارگیری در درون کانتینر ها مطمئن شوید افراد درون کانتینر ها نباشند.
 • زمانی که میخواهید باری را از روی کامیون و با تریلی بردارید، حتما ترمز کامیون را فعال کنید و بهتر است جلوی چرخ های کامیون ترمز بگذارید

هنگام تخلیه یا چیدن بار

 • دکل رو به عقب بوده و بار در وضعیت پایین باشد و به محلی که میخواهید بار را در انجا قرار دهید نزدیک شوید.
 • سرعت را کم کنید و در محل تخلیه ی بار متوقف شوید.دکل را کم کم به جلو بیاورید تا حدی که تعادل بار حفظ شده، ترمز دستی را فعال کنید.
 • بار را تا محل فرود ان بالا ببربد.
 • زمانی که بار دقیقا به محل فرود خود نزدیک شد، کمی رو به جلو حرکت کنید.
 • هنگامی که بار دقیقا در بالای مجموعه بارها قرار گرفت، دکل را به حالت عمودی قرار داده و بار را به ارامی پایین بیاورید.

پس از قرارگیری درست بار، شاخک هارا از زیر پالت بیرون بیاورید و با نگاه رو به عقب به ارامی از بار دور شوید.و سپس شاخک هارا پایین بیاورید.

اهرم های کنترل دستگاه

 • جهت اهرم های کنترل دستگاه را در وضعیت عادی قرار دهید.
 • دندده را خلاص و موتور را روشن کنید.
 • برای پیدا کردن نشتی، روی زمین ، اطراف و زیر لیفتراک را به خوبی ببینید.
 • دکل و بارکش باید فاقد هرگونه اسیب دیدگی بوده و به خوبی روغن کاری شوند.
 • از لیفتراک فقط برای انجام کارهایی که برای ان تعیین و تعریف شده است استفاده کید. هرگز از ان استفاده ی ناایمن نکنید.
 • مقدار ظرفیت مجاز لیفتراک باید به طور خوانا و درشت روی بدنه و دکل لیفتراک به طوری که کاملا قابل دیدن باشد، نوشته شود.
 • لیفتراک هایی که به هر دلیل خراب هستند باید از سرویس خارج شده و با برچسب مخصوص قرمز مشخص شوند.
 • سرپرست، ناظر عملیات، مسئول ایمنی و راننده باید در کلاس های ارزیابی خطر شرکت نموده تا بتواننده با شناسایی و ارزیابی درست خطرات محیط کار، به هرچه ایمن تر شدن محیط کار کمک کنند.
 • هرگز با لیفتراکی که خراب است کار نکنید.
 • هرگونه خرابی و اسیب دیدگی لیفتراک را گزارش کنید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یازده + 5 =