تعادل لیفتراک

تعادل لیفتراک


امروزه پیشرفت هایی در طراحی و ساخت لیفتراک انجام شده است. تا حد بسیاری در تعادل لیفتراک و ایمنی لیفتراک گام های بزرگی برداشته شده است. لیفتراک ایمن لیفتراکی است که بتواند در شرایط مختلف ،پایداری خود را حفظ کند. یا سرعت و دقت بیشتر و در زمان کمتر بتواند بارهای بیشتری جابه جا کند.

تعادل لیفتراک

سیستم پایداری فعال

بدون اینکه حادثه ای بوجود اورد. از جمله سیستم های جدید الکترونیکی هوشمند که برای افزایش پایداری این دستگاه طراحی و روی ان نصب میشود، سیستم پایداری فعال است. سیستم SAS حاصل فعالیت چند ساله ی ۳۰ مهندس و بیش از ۱۲۶ پرسنل است.

سیستم SAS

این سیستم بر پایه ی سه نوع تجهیزات شامل کنترل هلی الکترونیکی ،۱۰حسگر وسه راه انداز عمل میکند.                                        کنترل های الکترونیکی پیام های لازم را ار حس گرها دریافت نموده و پس از محاسبه و پردازش فرامین لازم را به راه اندازها میدهند .      ان هارا فعال میکنند، این سیستم قادر است ، پایداری لیفتراک را لحظه به لحظه در وضعیت های مختلف پایش کند.

تحت کنترل داشته و به محض اینکه دستگاه در وضعیت ناپایدار قرار گرفت حس گر های پیشرفته به طور همزمان وضعیت نا ایمن را شناسایی کند.          ارسال پیام به مرکز هوشمند کنترل دستگاه،لیفتراک را در وضعیت پایدار مناسب تنظیم میکنند.                                                                          متعادل ساز فعال کنترل حرکت رو به عقب ,و همچنین کنترل کننده ی فعال دکل به عنوان دو سیستم پایدار کننده ی دستگاه در سیستم SAS برای جلوگیری از حوادث مربوطه طراحی شده و روی لیفتراک نصب میگردد.

فناوری (Active control rear stabilizer) در لیفتراک

فناوری (Active control rear stabilizer)با شناسایی فاکتور های گوناگون که میتوانند باعث ناپایداری جانبی دستگاه شود .                                    سیلندر هیدرولیک دستگاه را در اکسل عقبی قفل میکند و فضای پایداری دستگاه را که به شکل مثلث پایداری بوده تبدیل به چهارضلعی پایداری میکند .   در نتیجه با افزایش پایداری ،احتمال واژگونی جانبی دستگاه را کاهش میدهد.

فناوری (Active mast function controller) در لیفتراک

فناوری (Active mast function controller)نیز همانند فناوری فوق با شناسایی فاکتور های گوناگون است.میتواند باعث ناپایداری طولی دستگاه شود. دو سیستم دیگر به نام های کنترل زاویه ی کج شدگی رو به جلو (Forward Tilt Angle Control) و کنترل س ی کج شدگی رو به عقب (Rear Tilt Speed Control) را فعال کند.با حس کردن وزن با ارتفاع دکل به طور خودکار از ادامهی عملیات ناایمن توسط راننده جلوگیری کرده و مانع واژگون شدن رو به جلوی لیفتراک می شود.

کنترل سرعت لیفتراک

ضمنا با مهار کردن حرکت رو به عقب دکل و کاهش سرعت آن به نصف، از واژگون شدن رو به عقب لیفتراک جلوگیری می کند. سرعت یکی از عوامل مؤثر بر پایداری و تصادفات مربوط به لیفتراک می باشد. کنترل سرعت دستگاه نقش مهمی در پیشگیری از حوادث مربوطه دارد. به دلیل بالا بودن مرکز گرانش لیفتراک، احتمال واژگونی آن در سرعت های بالا حتی بدون داشتن بار نیز زیاد است. آمارها نشان میدهد ۷۵ درصد واژگونی جانبی، زمانی روی داده که لیفتراک بدون بار بوده است.

Speed Limiter

هرچه دکل لیفتراک بالاتر رود مرکز گرانش به نقطه ی بالاتری منتقل میشود. احتمال واژگونی باز هم افزایش می یابد. بسیاری از سازندگان لیفتراک، تجهیزات محدود کننده ی سرعت (Speed Limiter) را به عنوان کنترل کنندهی سرعت در صورت تقاضای خریدار روی لیفتراک نصب می کنند.

ولی برای لیفتراک های برقی، اغلب جزء تجهیزات استاندارد آن است که روی دستگاه نصب می شود. لیفتراکی که با سرعت زیاد حرکت کند یا واژگون می شود و یا با سایر تجهیزات و نفرات برخورد می کند. از این رو کنترل سرعت به عنوان یکی از عوامل بسیار مهم ایمنی در لیفتراکها مطرح است.

طبق استاندارد استرالیا، حداکثر سرعت مجاز برای لیفتراک برای کار در انبارها، کیلومتر بر ساعت تعیین شده است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × چهار =