تست بار لیفتراک

تست بار لیفتراک


تست بار لیفتراک چه زمانی صورت میگیرد:

 • قبل از تایید مدارک بازرسی و تعمیر و نگهداری نباید تست  انجام شود.
 • پس از انجام هرگونه تغییرات و تعمیرات مهم تست بار روی اجزایی از لیفتراک که بر قابلیت حمل بار ان تاثیر دارد انجام میشود.
 • در صورت وجود هرگونه شبهه و سوالی در مورد تست بار با کارخانه ی سازنده مشورت لازم انجام شود.
 • تست بار باید زیر نظر فرد مجاز و با رعایت توصیه های سازنده انجام شود.
 • باید میزان دقت تست بار لیفتراک در حدود۵-% ،۰+% از مققادیر مجاز باشد.
 • پس از انجام تست بار نتایج و مراحل انجام تست به صورت مکتوب ثبت و در پرونده ی لیفتراک مربوطه نگهداری شود.

تست بار شاخک ها

شاخک هایی که مورد تعمیر و یا تعویض قرار گرفته اند باید با ۲۵۰% ظرفیت واقعی شاخک مورد تست  قرار گیرند.

تست بار ضمائم و ملحقات

 • تست بار ضمائم ، باید توسط کارخانه ی سازنده با ۱۰۰% ظرفیت ان انجام میشود.
 • لیفتراک ها هنگامی که وارد سرویس و کار می شوند در فواصل زمانی حداقل هر ۱۲ماه مورد بازرسی قرار می گیرند.
 • قبل از نخستین استفاده کلیه ی دستگاه های جدید یا تعمیر شده مورد بازرسی قرار میگیرند.
 • تمامی تست ها و بازرسی ها توسط استادکار مربوطه انجام میشود.
 • بازرس مجرب پیش از انجام تست بار، بازرسی های انجام شده را مورد بررسی قرار میدهد.

تست بار لیفتراک

 تست پایداری (Stability Test)

از آن جایی که پایداری لیفتراک بیانگر مقاومت آن در برابر واژگونی نسبت به نیروهای وارد بر آن است لذا تست پایداری نقش مهمی در پیش گیری از وقوع واژگونی در این گونه از دستگاه ها دارد. برای تعیین پایداری لیفتراک توسط استاندارد ۲۰۰۵- ASME B56.6 به روش زیر پیشنهاد شده است:

 1.  روش ارزیابی به کمک سکوی شیبدار
 2. ارزیابی پایداری با کمک روش های محاسباتی – تجربی
 3. مقایسه ی مقادیر محاسبه شدهی تجربی و سکوی شیبدار و به دست اوردن مقادیر واقعی پایداری.

در روش ارزیابی به کمک سکوی شیب دار لیفتراک روی یک سکوی محکم با سطح صاف و هموار به صورت افقی قرار می گیرد و برای ارزیابی پایداری آن در وضعیت های مختلف، سکو را با شیب مشخص و در جهات مختلف طبق جدول زیر به حرکت در می آورند. محدوده ی پایداری لیفتراک، مناطقی است که در آن شیبها دستگاه بتواند پایداری خود را حفظ کند.

واژگونی

واژگونی زمانی روی می دهد که لیفتراک کاملا حالت واژگون پیدا کند نه این که چرخ های آن از سکو جدا شود. هنگامی که بار روی شاخکها قرار می گیرد، مرکز گرانش وزنه تست دقیقا باید در راستای خط مرکز طولی لیفتراک قرار گیرد. ضریب اصطکاک سطح سکو برای جلوگیری از سرخوردگی لیفتراک در صورت نیاز می تواند با کمک مواد خاصی افزایش یابد. اگر لیفتراک دارای ضمائم و ملحقات دیگری نیز باشد، وزنه ی تست باید با وزن این ضمائم نیز متناسب باشد.

هنگام تست، احتیاطات خاصی برای جلوگیری از واژگونی کامل لیفتراک و یا جابه جایی وزنه تست روی شاخک ها باید مد نظر قرار گیرد.در صورتیکه لیفتراک دارای لاستیک های بادی است برای دستیابی به نتایج بهتر، فشار باد لاستیک ها باید مناسب باشد.عموما تست پایداری به پنج صورت زیر انجام میشود:

 1. تست پایداری طولی در حالت قرار دادن بار بدون حرکت لیفتراک
 2. تست پایداری طولی در حالت قرار دادن بار با حرکت لیفتراک
 3. تست پایداری کناری حالت قرار دادن بار بدون حرکت لیفتراک
 4. تست پایداری کناری در حالت بدون بار با حرکت لیفتراک
 5. تست پایداری کناری لیفتراک بدون بار بدون حرکت لیفتراک

تست ترمز

یکی دیگر از تست ای مهم لیفتراک، تست ترمز است. برای انجام این تست لیفتراک با مقدار بار ۵۰% ظرفیت مجاز ان در جاده ای که مسطح ، تراز و تمیز و تا حد ممکن آسفالت و یا بتن شده قرار میگیرد.

تست شاخک

شاخک با نیرویی سه برابر ظرفیت آن مورد تست قرار می گیرد. نیروی وارد بر شاخک F در فاصله ی Dاز قسمت دسته ی شاخک اعمال میشود. این تست حداقل دوبار و به تدریج بدون ایجاد شوک برای هر شاخک باید انجام شود و هر بار به مدت ۳۰ ثانیه شاخک تحت فشار قرار گیرد و در صورت عدم مشاهده ی تغییر شکل دائمی در شاخک ها، تست مورد پذیرش قرار می گیرد.

تست حفاظ بالاسری (Overhead Guard Test)

تمام لیفتراک های کارگاهی (Rough Terrain Forklift) باید مجهز به حفاظ بالا سری برای راننده باشند. برای انجام این تست از دو روش زیر استفاده می شود:

روش اول: تست به کمک یک قطعه ی چوبی مکعب شکل

این حفاظ باید قادر به تحمل ضربه ی وارده از یک قطعه ی مکعب شکل چوبی با وزن ۴۵ کیلوگرم از فاصله ی ۳۰۰ میلی متری را داشته باشد بدون این که هیچ گونه آسیب دیدگی و ضعیف شدگی مشاهده شود و یا می توان قطعه ی مکعب شکل ۴۵ کیلوگرمی را از فاصله ی ۱۵۰۰ میلی متری به تعداد ۱۰ بار روی حفاظ رها کرد و در صورتی که هیچ گونه شکستگی. جداشدگی آثار ترک خوردگی و یا تغییر شکل دائمی بیش از ۲۰ میلی متر مشاهده نشود، تست مورد پذیرش قرار می گیرد.

روش دوم: تست به کمک الوار چوبی

در این روش به کمک یک الوار چوبی با طول ۳/۶ متر، عرض کمتر از ۱ متر که توسط حداقل ۳ نوار فلزی که در سه نقطه ی آن (نوار فلزی اول در وسط و دو نوار دیگر با فاصله ی ۰/ ۹ متر از هر انتها) بسته شده طبق جدول روی حفاظ رها می شود و در صورت عدم مشاهده ی آسیب دیدگی و تغییر شکل دائمی به طوری که فاصله ی بین حفاظ تا سطح بالای فرمان کمتر از ۲۵۰ میلی متر باشد، تست مورد پذیرش قرار می گیرد.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یازده − یازده =