بازرسی فنی لیفتراک

بازرسی فنی لیفتراک


لیفتراکها نیز همانند ساپر وسایل باربرداری زمانی میتوان به درستی کار آنها اطمینان داشت که دقیقاً مورد تست و بازرسی فنی قرار گرفته باشند. بازرسی از لیفتراک شامل موارد زیر میشود:

بازدید روزانه پیش از شروع کار

دستورالعمل های مربوط به بازرسی پیش از شروع کار باید به طور خوانا در دسترس راننده باشد و راننده موْظف است قبل از شروع کار این موارد را مطالعه و بازرسی کند. در استانداردها توصیه شده است که دستورالعمل ها روی تجهیزات نصب شوند تا راننده به راحتی به آن دسترسی داشته و مدام آنها را به کار گیرد این دستورالعمل ها به گونهای طراحی شده اند که برای انواع مختلف لبفتراک ها کاربرد داشته باشند البته ممکن است با توجه به شرایط عملیاتی دستوزالعمل های بیشتری نیز مورد نیاز باشد ولی ذکر این نکته ضروری است که تمام این دستورالعمل ها باید در قالب استاندارد مربوطه و توصیه های سازنده ی دستگاه به کار گرفته شوند.

قبل از راه اندازی لیفتراک» ضمن بررسی شرایط کار موارد زیر را بازرسی کنید:

 •  وضعیت لاستیک ها
 •  پر باد بودن لاستیک ها
 •  تجهیزات هشداردهنده و ایمنی
 • چراغ ها
 • باتری،از نظر شارژ بودن،کابل ها و اتصالات
 • کنترل ها
 • سیستم های کج کننده و بالابرنده
 • شاخکها و سایر ابزار بارگیری از نظر خمیدگی،ترک خوردگی، وضعیت قرارگیری، شکستگی و ضعیف شدگی
 • زنجیرها و کابلهای دکل از نظر ضعیف شدگی, خمیدگی و شل بودن
 • قطع کن الکتریکی
 • ترمزهای پایی و دستی
 • سیستم فرمان
 • سیستم سوخترسان (گازوییل، گاز مایع، بنزین، گاز فشرده)
 • بازدید سطح محل کار از نظر وجود مواد و اشیای حادثه ساز مانند کابلهای برق، خطوط لوله ی آب و گاز و …
 • وجود کپسول اتشنشانی شارژ و اماده
 • وجود هرگونه صدای نامعمول
 • سایر مواردی که به وسیله ی شرکت سازنده تعیین شده اند یا مواردی که موجب سهولت در کار با لیفتراک می شوند.
بازرسی فنی لیفتراک
بازرسی فنی لیفتراک

 بازرسی اولیه ی لیفتراک های نو و استیجاری

تمام لیفتراک هایی که به تازگی خریداری شده یا استیجاری هستند و لیفتراک هایی که به دلایلی مورد تغییرات, اصلاحات و تعمیرات قرار گرفتهاند قبل از شروع بهکار پاید توسها بازرس مجرب و آگاه دقیقاً مورد بازرسی قرار گبرند. هدف از انجام بازرسی اولیه، تطابق وضعیت لیفتراک با مقررات و استانداردهای مربوطه است؛ ضمناً به منظور پی بردن به این نکته است که لیفتراک خریداری شده متناسب با شرایط کار هست با خیر. نتایج این بازرسی ها باید بایگانی و در پرونده ی لیفتراک مربوطه نگهداری شود.

بازرسی و نگهداری

بازرسی و نگهداری لیفتراکهای موتوری مطابق روشهای زیر انجام میشود:

 • هر نوع بازرسی و نگهداری لیفتراکها باید مطابق با دستورات سازندهی دستگاه انجام شود درصورت وجود اختلاف بین دستورالعمل های سازنده و مقررات جاری شرکت، مرجع تصمیم گیر بازرس آگاه و مجاز بوده تا دستورالعمل های مربوطه را تایید کند.آنگاه این دستورالعمل ها قابل اجرا خواهد بود.
 •  انجام هرگونه عملیات تعمیراتی، تنظیماتی، بازرسی و نگهداری لیفتراک تنها توسط افراد مجاز و آموزش دیده صورت میگیرد. انجام تعمیرات روی لیفتراک در مناطق خطرناک که پتانسیل انفجار دارند ممنوع است. برای اطلاعات پیشتر درباره ی مناطق خطرناک به بخش مربوطه مراجعه کنید.
 • بازرسی و تعمیر و نگهداری سیستم ترمزها، مکانیزم های هدایتی و فرمان دستگاه, سیستم های کنترلی, نجهیزات هشدار دهنده ،سیستم های کنترل سرعت، حفاظ ها و سیستم روشنایی باید به طور منظم انجام شوند.
 • تمام سیستمهای مربوط به بالابردن و کج کردن بار و اجزای مربوط به بدنه ی دستگاه را به دقت بازرسی و آنها را در شرایط عملیاتی ایمن نگهداری کنید.
 • قطعاتی که به تقلبی بودن آنها مشکوک هستید, بازرسی کنید.
 • درمورد لیفتراکهای ویژه با ابزارهایی که برای کار در مناطق خطرناک طراحی و تأیید شده اند، اطمینان حاصل کنید که تمام اجزای اصلی و تأییدشده در شرایط مناسب و ایمن نگهداری میشوند.

از دیگر روش ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تمام قسمتهای سیستم سوخت رسانی را از نظر وجود نشتی و داشتن شرایط مناسب بازرسی کنید و درصورت وجود هرگونه نشتی در سیستم، تا زمان برطرف شدن آن، از به کار بردن لیفتراک خودداری کنید.
 • تمام بخشهای سیستم هیدرولیک مانتد سیلندرها, شیرهای اتصالات و سایر بخشهای مشابه را از لحاظ نشتی بازرسی کنید تا اطمیتان حاصل شود که سیستم به خوبی کار میکند.
 • اطمینان حاصل کنید که تمام برچسب های هشداردهنده و ایمنی نصب شده روی دستگاه خوانا و قابل درک باشند.
 • باتری ها، موتورها, کنترل کننده ها، قطع کن های الکتریکی, وسایل حفاظتی, هادی های الکتریکی و اتصالات را بخوبی بازرسی و نگهداری کنید. توجه خاصی به وضعیت عایق های الکتریکی سیستم های برقی داشته باشید.
 • تعمیرات بخش هایی از لیفتراک مانند سیستم های سوخت رسانی و احتراق را که خطر آتش سوزی و انفجار دارند فقط در مکان هایی که برای چنین تعمیراتی طراحی شده اند انجام دهید.
 • قبل از انجام تعمیرات روی سیستم الکتریکی لیفتراکهای باتری را قطع و جدا کنید.
 • همواره میزان آب موجود در مخازن ذخیره ی آب صدا خفه کن اگزوز بیش از ۷۵ درصد ظرفیت مخزن باشد. اگر مقدار آب کمتر شد آن را پر کنید. در لیفتراک هایی که صدا خفه کن آنها صفحات غربالی دارند این صفحات نباید دچار انسداد شوند. لیفتراک هایی که جرقه یا شعه های خطرناک از سیستم اگزوز خود ساطع میکند باید سریعاً از رده خارج شده و تعمیر شوند.
 • قطعاتی از لیفتراک که دمای بیش از حد عملکرد طبیعی دارند باید از رده خارج شده و تا زمانی که علت چنین افزایش دمایی برطرف نگردد, از آنها استفاده نشود.
 • برای تبدیل لیفتراک های بنزینی به لیفتراک هایی با سوخت گاز مایع شده باید تغییرات اساسی در سیستم سوخت رسانی با توجه به استانداردهای مربوطه انجام پذیرد و درنهایت تمام تغییرات انجام شده باید توسط سازنده دستگاه تائید شود.
 • تجهیزات تبدیل و روشهای پیشنهادی نصب باید مورد تأیید کارخانه ی سازنده باشند.
 • تمامی قطعات تعویضی باید کاملاً معادل با قطعه ی اصلی باشند.
 • قطعاتی که تعمیر و تعویض میشوند باید طبق جدول و برنامه ی زمانبندی شده تعمیر و نگهداری انجام شوند
 • اجزاء و قطعات از لحاظ هرگونه تغییرشکل؛ اتصالات از نظر وجود ترک، به صورت چشمی بازرسی شوند و اجزای هیدرولیکی و مکانیکی برطبق دستورالعمل سازنده مورد بازرسی و تعمیر و نگهداری قرار گیرند.
 • مدارک و ضمائم بازرسی،  تعمیر و نگهداری باید مستند شده و بایگانی شود.
 • قلاب هایی که به عنوان بخشی از تجهیزات هستند نیز باید مورد بازرسی قرار گیرند.

بازرسی شاخک

شاخکهای مورد استفاده باید در فواصل زمانی هر ۱۳ ماه یک بار از نظر وجود هرگونه آسیب دیدگی و تغییرشکل دائمی بازرسی شوند. درصورت استفاده مکرر و بیشتر از شاخکها, بازرسی های مکرر بیشتری در فواصل کوتاه تر براساس نظر مدیریت انجام می پذیرد.شاخک های لیفتراک چون به طور مداوم در تماس با زمین، سطوح سخت و فلزات قرار دارند احتمال وجود سایش, ترک خوردگی و آسیب دیدگی در آنها زیاد است.

بازرسی شاخکها باید با هدف شناسایی هرگونه خرابی, آسیب، تغییر شکل یا سایر شرایطی که ممکن است به استفاده ی ایمن از آن خللی ایجاد کند. با کمک بازرس با تجربه انجام شود. درصورت مشاهده ی هرگونه از آسیب دیدگی های زیر شاخک باید از کار خارج شود تا زمانی که تعمیرات توسط کارخانه ی سازنده و یا شخص مجاز انجام پذیرد:

ترکهای سطحی

باید تمام قسمت های شاخک به طور دقیق مورد بازرسی چشمی قرار بگیرد و درصورت تیاز باید از تستهای غیرمخرب برای شناسایی نقاط ترک خورده استفاده کرد و نقاط خاص شاخک مانند پاشنه ی شاخک و جوش های آن ناحیه مورد توجه ویژگه ای قرار بگیرد.

 بازرسی نوک شاخک

از نظر صاف بودن شاخک و دسته ی آن؛ زاویه ی شاخک، ضعیف شدگی دسته و لبه ی شاخک البته ارتفاع رأس شاخک ها و پلندی نوک شاخک از کارخانه ای به کارخانه ی دیگر متقاوت است

قفل تثبیت موقعیت

مطمئن شوید که این قفل به خوبی تعمیر شده و نگهداری میشود و درصورت مشاهده ی هرگونه نقص, شاخک باید از سرویس خارج شود تا تعمیرات لازم روی آن انجام شود.

 ضعیف شدگی قلاب شاخک

درصورتی که برای کاربردهای خاص شاخک به قلاب تجهیز شده باشد، باید قسمت تکیه گاه بالای قلاب و قسمت نگهدارنده ی ان از نظر فرسودگی ، شکستگی، و سایر تغییر شکل های موضعی بازدید شوند. درصورتی که فاصله ی بین چنگال و بارکش آن بیش از حد مجاز شود.
شاخک باید از سرویس خارج شده تا تعمیرات لازم روی آن انجام گیرد.

 علائم روی شاخک

درصورتی که برچسب و علائم روی شاخک خوانا و واضح نباشد باید مجدداً این علائم روی شاخک حک شود که این کار توسط سازنده انجام میشود. طبق استاندارد درصورتیکه ضخامت دسته ی شاخک ۱۰۰ درصد ضخامت اولیه باشد مورد تأیید است و درصورتی که ضخامت تیغه ی شاخک بیش از ۹۰ درصد ضخامت اولیه ی خود باشد مورد تأیید است.

فقط کارخانه ی سازنده ی شاخک و یا کارشناس مجرب و مجاز میتواند تصمیم بگیرد که آیا شاخک برای کار مورد نظر نیاز به تعمیر دارد یا خیر. ترک های سطحی و ضعیف شدگی نباید توسط جوشکاری تعمیر شوند. پس از انجام تعمیرات لازم برای افزایش مقاومت، عملیات حرارتی روی شاخک انجام شده و پس از تست و تأیید دوباره شاخک به سرویس برمیگردد.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × چهار =